A-KONTO BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE WALDEMAR MLONEK

Księgowość

 • prowadzenie księgowości uproszczonej (KPIR - Księga Przychodów i Rozchodów, Ryczałt ewidencjonowany) wraz z ewidencją VAT,
 • prowadzenie pełnej księgowości wraz z ewidencją VAT,
 • obsługa transakcji zagranicznych,
 • przygotowanie rozliczenia rocznego PIT,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową oraz deklaracją CIT,
 • obsługa ZUS prowadzącego działalność gospodarczą,
 • reprezentowanie przed urzędem skarbowym (także w trakcie kontroli),
 • księgowanie i raportowanie wg ustawy o rachunkowości, MSR/MSSF, US GAAP,
 • raportowanie do spółki matki,
 • sporządzanie indywidualnego planu kont,
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,