A-KONTO BIURO RACHUNKOWO-PODATKOWE WALDEMAR MLONEK

Kadry i Płace

  • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • obsługa rozliczeń z ZUS,
  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia oraz dzieło,
  • prowadzenie kartotek pracowników,
  • rozliczenia roczne pracowników,
  • sporządzanie deklaracji PIT-4,
  • przygotowywanie kompletu dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników na umowę o pracę, zlecenie oraz o dzieło,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników (w tym ewidencji urlopów i zwolnień lekarskich),
  • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
  • pomoc w przygotowaniu procedur rozliczania pracowników,